Čo zmanená IP ochrana, stupeň vodeodoľnosti ?

V označovaní vodeodolnosti a vodotesnosti pri modernej technike má však mnoho používateľov trochu zmätok. Poradíme, aké údaje si všímať ešte pred kúpou. Vyhnete sa tak možným nepríjemnostiam a zamietnutým reklamáciám.

Aj v prípade smart hodiniek alebo smartfónov sa často spomína odolnosť voči vode a prachu. Výrobcovia ju označujú podľa certifikácie IP a najčastejšie sa stretávame s označením IP68, IP67, IP65 alebo IP53. Prvé číslo označuje odolnosť proti prachu, druhé číslo označuje odolnosť proti vode a vlhkosti. Treba si uvedomiť, že nie pri každom IP môžete vystaviť vaše zariadenie vode!

Na začiatok je dôležité si uvedomiť, že vodeodolnosť neznamená, že zariadenie je vodotesné. Rovnako to neznamená, že sa zariadenie môže používať v mori. Niektoré zariadenia dokážu zniesť manipuláciu v daždi, ale ponorenie do vody už nie. Ochrana platí len v prípade čistej vody, no aj tá sa môže do zariadenia ľahko dostať. Aj keď je zadný kryt „pevnou“ súčasťou konštrukcie, miesta ako slot na SIM kartu, reproduktory či nabíjací konektor sú chránené len membránou či gumovým tesnením, ktoré ale nemusí vždy fungovať.

Je dôležité, aby ste si dávali pozor pri používaní zariadenia. Aj keď má zariadenie ochranu IP x8, nesmie byť poškodené. Po každom náraze ochrana povoľuje, čím sa aj zariadenie stáva menej odolným voči vode a voda môže vzniknúť.

Uvedieme príklady pre lepšie pochopenie:


IP65 - čiastočná ochrana proti prachu, mierná ochrana proti vode, slabo striekajúca vode, napr. v dážď

IP67 - ochrana proti prachu, ochrana pred dočasným ponorením do vody

IP68 - ochrana proti prachu, ochrana pred ponorením do 30min, avšak môže byť obmedzený podmienkami

Je dôležité, aby ste si dávali pozor pri používaní zariadenia. Aj keď má zariadenie ochranu IP x8, nesmie byť poškodené. Po každom náraze ochrana povoľuje, čím sa aj zariadenie stáva menej odolným voči vode. Záruka sa nevzťahuje na vodeodoľnosť, ale na výrobné vady produktu.

Treba mať na pamäti, že smart hodinky nie je určené na časté vystavovanie chlorovanej vody a po použití v chlorovanom bazéne je nutné hodinky opláchnuť v sladkej vode. Po vystavení hodniek akejkoľvek vode nechajte hodinky poriadne vyschnúť. Doba vyschnutia môže byť aj 3 hodiny a počas tejto doby nepoužívajte konektor microUSB, mikrofón a reproduktor. Treba ešte dodať, že pri vystavení hodiniek prachu alebo vode je nutné mať všetky konektore zatvorené. Iba pri správnom používaní hodiniek môže záruka pokračovať ďalej. V prípade nedodržania pravidiel pri vystavení zariadenia s certifikátom môže autorizovaný servis zrušiť záruku a servis ďalej neskúma ako k znehodnotenie vnútra došlo (pokiaľ nezistí zlyhanie, ktoré nemohol spôsobiť užívateľ). Časom so štandardným opotrebením hodiniek sa môže odolnosť strácať.