Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť MIDINET IT s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 116296/B (ďalej len ako „predávajúci“).

Fakturačná adresa:
MIDINET IT s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

IČO: 47430346
IČ DPH: SK2023877977

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a zákazníkmi predávajúceho - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajucého a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť. 

Pred objednávaním tovaru sa zaregistrujte do nášho internetového obchodu.

 Ceny uvedené v predajni www.mobilego.sk platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom online obchodu. Ceny v našich predajniach môžu byť odlišné. Obchodný portál neobsahuje celý náš sortiment, ak nejaký produkt nemôžete nájsť, neváhajte nás kontaktovať. OBJEDNÁVKA TOVARU
Predávajúci predáva svoje tovary prostredníctvom webovej stránky www.mobilego.sk. Na uvedenej webovej stránke má kupujúci možnosť kliknutím na zvolený výrobok oboznámiť sa s vybraným tovarom, jeho vzhľadom, hlavnými vlastnosťami, celkovou cenou a dostupnosťou na sklade.

VYBERTE SI TOVAR Z KATALÓGU
Tovar môžete vyhľadať podľa kategórie alebo podľa textu v názve, alebo v kóde tovaru – vyhľadávacie políčko. Následne môžete produkty filtrovať a triediť podľa ceny, výrobcu, príp. kategórie.

KOŠÍK
Vybraný tovar vložte do košíka s potrebným množstvom kliknutím na ikonu košíka zobrazenom pri produkte. Obsah košíka je vždy prístupný v hornej lište s ikonou košíka
.

POVINNÉ ÚDAJE
Pri objednávaní uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

ODOSLANIE OBJEDNÁVKY
V nákupnom košíku si zvolíte spôsob doručenia, prípadne vykonáte zmeny počtu objednaných produktov. Ak ste zaregistrovaný a prihlásený, tak objednávku odošlete z košíka pomocou tlačítka „Objednať tovar v košíku“. Ak nie ste prihlásený, tak stlačením tlačidla „Pokračovať“ budete vyzvaný k registrácii alebo prihláseniu. Tovar môžete nakúpiť aj bez registrácie. Následne vyberte spôsob doručenia a stlačte tlačítko „Objednať tovar v košíku“.

SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY
Predávajúci je povinný potvrdiť akceptáciu objednávky kupujúceho do 2 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V rozsahu akceptovanej objednávky dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Uzavretím kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť objednaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť jeho cenu.

Po odoslaní objednávky si overíme všetky Vaše údaje a rezervujeme tovar presne pre Vás. V prípade potreby Vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných dokumentov, ktoré si potrebujeme overiť. Pri objednávkach, ktoré sú hradené bankovým prevodom zasielame zákazníkom pokyny na uskutočnenie platby. Ak všetko máme overené a objednávka bola zaplatená, alebo zaslaná na dobierku, naši pracovníci zabalia Váš tovar a odovzdajú ho kuriérskej spoločnosti.

DOPRAVA A PLATBA

SPÔSOB DODANIA TOVARU
Predávajúci vykonáva dodanie tovaru prostredníctvom:
a) kuriérskej služby prepravnej spoločnosti GLS na adresu zadanú kupujúcim,
b) zásielkovni,
c) osobného odberu kupujúceho na predajnom mieste predávajúceho (Veľký Krtíš).
Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.). Prepravné náklady zahŕňajú aj poistenie tovaru.
Predávajúci e-mailom informuje kupujúceho o vybavení objednávky, odovzdaní tovaru na prepravu a čísle zásielky.
Objednávky prijaté do 14:00 času (dodanie kuriérom) od pondelka do piatka budú spravidla vybavené v ten istý deň. Objednávky prijaté cez víkend, sviatok a mimo našu prevádzkovú dobu spracovávame v nasledujúci pracovný deň. V prípade platby vopred, expedovanie tovaru obvykle prebehne do 24 hodín od pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
Tovar je doručovaný v pracovných dňoch od 8 hod. do 18 hod. a čas doručenia nie je možné presne určiť.
Pri preberaní tovaru Vám kuriérska spoločnosť vydá potvrdenie o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení, v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 4 dní od doručenia tovaru.
V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme, predávajúcemu vznikne nárok na náhradu nákladov spojených s doručením tovaru.
Dodanie tovaru do zahraničia je možné kuriérskou spoločnosťou, kde je potrebné vopred sa informovať.

SPÔSOBY PLATBY
1. Platba sa vykonáva pred prevzatím tovaru, úhradou cez bankový účet alebo v hotovosti, dobierkou, prípadne podľa dohody so zákazníkom.

2. Možnosti platby:
Dobierkou - najvýhodnejší spôsob, tovar môžete mať doma do 24 hodín
Vopred na predfaktúru - prevodom alebo vkladom na náš bankový účet. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky; v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú

Iné spôsoby platby závisia na Vašej dohode s predajcom pri overovaní objednávky.

CENA TOVARU
Suma uvedená pri jednotlivých výrobkoch je konečnou sumou. V tejto cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu tovaru.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na tejto internetovej stránke.

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy


V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar by mal kupujúci (spotrebiteľ) vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy nezahŕňa používanie produktu, len možnosť kontroly produktu, prípadne zistenie vlastností, rovnako ako pri kúpe v kamennom obchode. Nie je teda možné tovar tovar začať použivať a potom sa rozhodnúť ho vrátiť.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci je povinný tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať na adresu sídla predávajúceho, pričom kupujúci by mal poslať tovar:
- nepoužívaný
- nepoškodený
- v pôvodnom obale
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod. a ostatných vecí, ktoré balenie pôvodne obsahovalo)
- spolu s dokladom o kúpe

Tovar odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Tovar posielajte len na adresu: MIDINET IT s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľky Krtíš.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
- na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
- na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
- na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom, s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM - PODNIKATEĽOM


V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

INFORMÁCIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV (ARS)


Spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@mobilego.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese.

Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje slúžia výhradne na bezproblémové, kvalitné plnenie Vašich objednávok a na služby s tým spojené a na komunikáciu s vami.

Zadaním údajov pri registrácii a v objednávke udeľujete súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zák.č. 136/2014 Z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov. Súhlas je na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo oznámite mailom alebo písomne.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mobilego.sk, firma MIDINET IT s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zák.č. 136/2014 Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

OSTATNÉ UJEDNANIA
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.